Начало Изпитни процедури

ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ


Система за прием на български и чуждестранни студенти и специалисти.

Условията за приемане на студенти по специалността “Корабоводене” към катедра “Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища” са условията, установени в Технически университет – Варна. Разработени са на основа на Закона за висшето образование и Постановление на Министерския съвет за Единните държавни изисквания за приемане на студенти.

Критерии, форми и процедури за оценяване знанията и уменията на студентите.

Провеждането на семестриалните изпити по “Корабоводене” за образователно-квалификационната степен “Магистър” става съгласно ЗВО и правилника за изпитните процедури в ТУ – Варна.

Процедурите за проверка и оценка на знанията на студентите са установени в учебните планове и програми.

Обучението на студентите от специалност „Корабоводене” завършва с 5 държавни изпита по дисциплините „Корабоводене”, GMDSS, „Контрол на операциите на кораба и грижи за лицата на борда”, „Експлоатация на кораба и товарно дело” и „Английски език”.

Студентите от специалност „Логистика на Водния Транспорт” полагат два държавни изпита - „Логистика на Водния Транспорт” и „Английски език”.

Председател на комисиите за държавните изпити е декана на факултета доц. д-р инж. Анастас Стефанов Крушев. В комисиите се включват хабилитирани преподаватели от катедрата, представители на Изпълнителна Агенция „Морска Администрация”, на Изпълнителна Агенция „Пристанищна Администрация”, а също така и изтъкнати специалисти от практиката.