Начало Учебна практика

УЧЕБНА ПРАКТИКА


СПЕЦИАЛНОСТ „КОРАБОВОДЕНЕ”

Провеждането на учебната практика със студентите от специалност "Корабоводене" става на 4 етапа по време на летните ваканции. По време на учебната практика студентите трябва да получат практически умения и навици по материала на дисциплините, изучавани през всяка година от подготовката и да се запознаят с въпросите от дисциплините, които ще се изучават през следващите години на обучението в ТУ - Варна.

                 Ввсяка година предмета и целите на ежегодната практика се усложняват, докато през последната практика те навлизат в задълженията и уменията на старши помощник капитана и капитана на кораба по отношение на корабната документация и контактите с обслужващи компании, корабособственик и товародатели или наематели.

                 Практиката се осъществява на борда на кораб в пристанище и по време плаване, на база договорни отношения с корабособственически компании. Третата и четвъртата година практиката се осъществява в задгранично плаване и с обща продължителност не по-малко от 3 месеца с оглед покриване на изискванията на наредба № 6 за практическата подготовка на студентите от специалност „Корабоводене”.

СПЕЦИАЛНОСТ „Логистика на Водния Транспорт”

                 Студентите от специалност „Логистика на Водния Транспорт” се провежда също ежегодно с изключение на последната ваканция, основно в Пристанище Варна ЕАД. По време на практиката студентите биват разпределяни по експлоатационни звена на ротационен принцип, така че по време на трите ежегодни практики имат възможност да навлязат в конкретната технология на всяка една от многобройните пристанищни дейности.

                 След всеки етап студентите се явяват на изпит върху наученото и при успешното му полагане практиката  бива зачитана за съответния етап.