Начало Тренажорен комплекс

Тренажорният комплекс се състои от следните модули:

 

          I. 360 ГРАДУСОВ МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТРЕНАЖОР КЛАС А: Състои се от 10 телевизора формиращи пълен кръг от 360 градусов обзор.

          Тренажора позволява да се разглоби и да се оформят 2 работни места от по 180 градуса или 3 на 120 градуса.

          Телевизорите са окачени на шарнир и конструкцията позволява да се развъртят на 90 градуса и да се оформи малък кръг подходящ за тренировка на капитаните на влекачи и малки плавателни съдове.

          Функционалности на основният мостик на 360 градусовия тренажор:

          1. Интегриран GMDSS

          2. Портативно УКВ – реална апаратура - симулира реална комуникация мостик екипаж

          3. Реално УКВ – предвидено за симулация и тренировка на портовите власти.

          4. Трубка за GMDSS апаратурата

          5. Радар / Арпа на Kelvin Hughes с функция радар в радара.

          6. Мултифункционален конинг дисплей. Основна функция да предоставя информация за състоянието на двигателите и рулите. При необходимост може да се покаже на него:

               - Автопилот

               - Бинокъл

               - Електронен пеленгатор

               - Информация за разход на гориво

               - Дисплей за динамично позициониране

               - Аларми за пожар на борда

               - Магнитен компас

          7. ECDIS на Kelvin Hughes с радар овърлей и чарт радар функция, както и радар в радара.

          8. Навигационни прибори

               - GPS ( може да се включи симулатор на FURUNO GPS)

               - Ехолот ( може да се включи реплика на Furuno или Ratheon )

               - AIS (може да се включи реплика на Furuno )

               - Курс рекордер

               - Лоран C

               - Магнитен компас

               - SVDR

          9. Навигационна конзола:

               - Сдвоен щамбайн с функция за контрол в NFU режим

               - Сдвоен тръстер контрол за управление на bow / stern тръстер

               - Алармен панел

               - Рул с функция за управление в NFU режим

               - Управление на камерите и на бинокъл и виртуален пеленгатор

               - Функционални бутони за управление на котви, сирени и др.

          10. Функционален панел за контрол на конинг дисплея.

          11. Навигационен панел показващ състояние на двигателите, състояние на времето или други навигационни прибори и информации.

          12. Навигационен панел показващ състояние на двигателите, състояние на времето или други навигационни прибори и информации.

          13. Жиро репитер спрегнат със симулатора за изобразяване на жирокомпасният курс, позволява вземането на реални пеленги към брегови ориентири с използването на пеленгатор.

          14. Навигационни карти за водене на навигационна прокладка

          15. Чекмеджета за подреждане на навигационните карти.

          16. Навигационнен екран снабден с електронна карта показваща текущото състояние на времето и изобразяващ прогноза за времето.

  

     

     

     

       

    

 

           II. АЗИМУТАЛЕН МОДУЛ . При преминаване в вертикален режим на телевизорите. Симулатора използва тази конзола за управление на плавателните съдове.

          Конзолата се състои от:

          1. Модул за управление на камерите:

          2. Модул за управление на буксирна лебедка.

          3. Азимутален модул

          4. Модул за динамично позициониране на кораба

          5. Алармен панел

          6. Джойстици за управление на кораба в NFU режим

          7. Тилър за управление на влекачи и малки съдове който се командват с рули.

          8. Азипод

          9. Подрулващо устройство на носа.

     

        

 

          III. 120 градусов тренажор отговарящ на изискванията на клас B на DNV със задно изображение.

          Симулатора се състои от:

          1. Радар / Арпа на Kelvin Hughes с функция радар в радара.

          2. Навигационни прибори

               - GPS ( може да се включи симулатор на FURUNO GPS)

               - Ехолот ( може да се включи реплика на Furuno или Ratheon )

               - AIS (може да се включи реплика на Furuno )

               - Курс рекордер

               - Лоран C

               - Магнитен компас

          3. Мултифункционален конинг дисплей. Основна функция да предоставя информация за състоянието на двигателите и рулите.

          При необходимост може да се покаже на него:

               - Автопилот

               - Бинокъл

               - Електронен пеленгатор

               - Информация за разход на гориво

               - Дисплей за динамично позициониране

               - Аларми за пожар на борда

               - Магнитен компас

               - SVDR

          4. Интергриран GMDSS с трубка .

          5. ECDIS на Kelvin Hughes с радар овърлей и чарт радар функция, както и радар в радара.

          6. Мултифункционална конзола притежаваща:

               - Азимутално управление на кораби

               - Управление с рул

               - Управление с дюзи

               - Управление с динамично позициониране

               - Алармен панел

               - Функционални бутони

          7. Портативно УКВ – реална апаратура симулира реална комуникация мостик екипаж, както и интеркомна връзка с инструктора.

        

 

          IV. Малки мостици отговарящи на клас С изискванията на DNV.

          1. Външен изглед

          2. Радар/Арпа по подобие на Дека

          3. Навигационни прибори

               - GPS ( може да се включи симулатор на FURUNO GPS)

               - Ехолот ( може да се включи реплика на Furuno или Ratheon )

               - AIS (може да се включи реплика на Furuno )

               - Курс рекордер

               - Лоран C

               - Магнитен компас

               - SVDR

          4. Интегриран GMDSS или УКВ симулатор на ICOM.

          5. Електронна карта

          6. Елементарна конзола за управление , която включва:

               - Щамбайн за два двигателя

               - Тръстер на носа и кърмата

               - Джойстик за управление на камерите

               - Функционални бутони

       

 

          V. Инструкторско място. Устроено за улеснение на инструктора да може да командва, както хардуера, така и софтуера.

          Състои се от:

          1. Видеонаблюдение и запис с 5 видеокамери разположени из целия комплекс, така че да се обхване всеки един обучаем.

          2. Управление на SVDR, GPS и др.

          3. Софтуер за наблюдаване на всички работни места и монитори. При необходимост може да се стартира работна станция управлявана от инструктора

          4. Инструкторски софтуер за управление на симулатора

          5. GMDSS инструкторски модул

          6. Хардуерно управление на конзолите.

          7. Брифинг зала разполагаща с директен обзор от инструкторската станция за лесен разбор на ситуацията. Разполага с електронна карта и 3D визуализация от птичи поглед на обстановката.

               - Екран с 3D Изглед от птичи поглед.

               - Екран с електронна карта за лесен разбор на ситуацията.

        

 
< Предишна