Обща информация

 Библиотеката при ТУ - Варна функционира от учебната 1963/64 година. Тя е най-голямата научно-техническа библиотека в Североизточна България.
Разположена е на І етаж на Нов учебен корпус на площ от около 1400 м2.
Фондът на библиотеката наброява около 200 000 тома – научна и учебна литература, периодика, електронни носители на информация и др.материали и е на разположение на читателите в Заемна служба и в читалните зали.
УБ е свързанa с библиотеките на други университети в България и предоставя електронен достъп до каталози, електронни издания, междубиблиотечно заемане на книги.

Работно време
Читални
от понеделник до петък
9.00 – 16.00
Заемна служба
от понеделник до петък
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00