Студентска читалня

Фондът на читалнята е подреден по области на знанието. Включва научна, учебна и справочна литература (енциклопедии, речници, атласи, дисертации, издания на електронен носител – самостоятелни или към книги).


Има  30  компютърни места за търсене на информация в Интернет и в базите данни.

Работно време:

от понеделник до петък
9.00 – 16.00
При посещение в читалнята студентите  представят студентска книжка с  регистрация от УБ за съответната учебна година или библиотечна читателска карта.