Заемна служба


Тук се извършва:
•  регистриране  на читателите
•  издаване на  читателски карти за библиотеката
•  търсене в традиционните и електронните каталози
•  заемане на  учебници и учебни помагала за дома 
 Книгите са подредени по нарастване на сигнатурите, като за всеки стелаж е спазено правилото “отдолу- нагоре” и “отляво-надясно”.

Работно време:
от понеделник до петък
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00