Читалня периодика


Читалня периодика притежава фонд от около 10000 библиотечни единици - научни списания, реферативни журнали, доклади от научни конференции и симпозиуми, годишници на ВУЗ, справочна литература, стандарти, текуща периодика на български и чужди езици.
Изработват се писмени библиографски справки от фонда на библиотеката и от други информационни източници.
Заявките се подават чрез e-mail на библиотеката.
Сканира се корицата и съдържанието на всеки новопостъпил брой на периодичните издания. 

При посещение в читалнята студентите представят студентска книжка с регистрация от УБ за съответната учебна година или библиотечна читателска карта.

Работно време:

от понеделник до петък
9.00 – 12.00 и от 13.00-16.00