Online бази данни


ScienceDirect Freedom Collection е водеща интердисциплинарна колекция насочена към академичната общност. Тя дава достъп до повече от 12,6 млн. статии от повече от 2500 рецензирани (peer-review) списания, включително списания на отворен достъп. Лицензът на МОН включва достъп до пълния  текст на списанията от 2008 г. насам. Съдържанието е лесно откриваемо, с интелигентни търсещи инструменти, с възможности за намиране на сходно съдържание, модерен интерфейс и функции за запазване и споделяне на съдържание.
Повече можете да научите на:
http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect
http://www.sciencedirect.com


SCOPUS е най-голямата библиографска и наукометрична база данни в областта на научната, медицинската и техническата литература. Базата данни е незаменим помощник в работния процес на учените с интелигентни инструменти за търсене, проследяване и анализ на научната информация. В Scopus  може да бъде направена оценка на списания, автори и институции. Най-новата функция е метрика на ниво статия.
Scopus включва над 21 000 научни издания на повече от 5 000 издатели, общо над 57 милиона библиографски записи; над 3 800 списания със свободен достъп; над 90  хил. книги и информация за статии под печат от над 3 850 списания, материали от конференции, патенти и други  ресурси.

Новото в Scopus:
1. Добавени са близо 4 милиона нови статии от преди 1996 г.
2. Има нова метрика на ниво статия.
3. Списанията на отворен достъп са индикирани в базата данни.
Повече можете да научите на:
www.elsevier.com/solutions/scopus/support/get-started
www.scopus.com/


Web of Science: достъп до мултидисциплинарна, реферативна база данни в областта на естествените, обществените и хуманитарните науки.
-    широк  индекс на цитиране
-    списания с висок импакт фактор на различни езици)
-    конференции, обхванати годишно
Данните се обновяват ежеседмично, а интерфейсът се усъвършенства периодично – около 4 пъти годишно.


Mendeley е свободен софтуер за библиографски мениджмънт и социална мрежа в помощ на учените и студентите. Той е вграден в базите на Elsevier (Scopus и Science Direct). Чрез създаване на онлайн профил, платформата индексира и организира Вашата колекция от статии в PDF-формат и съставя библиография в желания формат за цитиране. Мрежата позволява:
•    управление на цитирането;
•    четене, анотиране и водене на бележки;
•    импортиране и организация на документи;
•    споделяне на научна информация и проекти в уеб среда;
•    откриване на статии, учени и научни групи и достъп чрез мобилни устройства.
На базата на споделената от потребителите информация, можете да откривате значимите статии, учени и научни групи на базата на наукометрична информация. Mendeley позволява cъxpaнение на информация в уеб до 2 GB.
http://www.mendeley.comТова е мултидисциплинарна база, която предлага свободно научни статии в пълен текст. Създателите й се стремят да покрият всички области на знанието. Сканирана е корицата на списанията за придобиване на визуална представа.