Как да се регистрирам?
Регистрацията става в Заемна служба и важи за една учебна година за студентите и една календарна година за останалите читатели.
•     студентите представят студентска книжка и саморъчно попълнен картон;
•     докторантите – личен документ и заповед за зачисляване в докторантура;
•     всички останали читатели -  служебна карта от ТУ-Варна.
•     за курсисти и специализанти към ТУ-Варна, студенти и преподаватели от други университети - след предварителна регистрация в Библиотеката.
Какво е работното време на библиотеката?
Читалните работят с читатели от понеделник до петък от 9.00 до 16.00 часа, а
Заемна служба - от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа.
Как да  намеря книгите?
Потърсете сигнатуритe в електронните или книжните  каталози.

Мога ли да търся в каталога на библиотеката от личния си компютър?
Директният  достъп до електронния каталог е на адрес:
http://lib.tu-varna.bg/absw/abs.htm
Подробна информация за ползване на каталога :
http://lib.tu-varna.bg/absw/ABS_HELP.HTM
Можете да потърсите помощ и от дежурния библиотекар.


В електронния каталог са прикачени сканираните корици и съдържания на новите книги и списания. Изберете вид на справката: „Пълно описание”
Колко дълго мога  да задържа книгите?
Всички студенти, които  заемат литература от УБ, се задължават да я върнат в рамките на учебната година и имат право да я презапишат (след нейното представяне в УБ) преди началото на новата учебна година, за което получават заверка в студентските си книжки.
Какво да направя ако загубя или повредя книга?
Трябва да я замените, по препоръка на дежурния библиотекар, с:
•    Идентичен в библиотечно отношение екземпляр или други издания на същото заглавие;
•    Книга, издадена в текущата година, със същия обем

При посещение на читалните:
Студентите представят студентска книжка с регистрация от УБ за съответната учебна година  или читателска карта с актуална заверка.

Мога ли да ползвам електронните ресурси на библиотеката с моя преносим компютър?
Читателите могат да ползват лични преносими компютри в залите на УБ. На териоторията на библиотеката има безжичен интернет.

Какви са стандартите за библиографско цитиране?
Стандартите, които установяват основните правила за библиографско описание на книгите, на периодичните издания и др. са:
БДС 15419:82 Библиографско описание на книгите
БДС 15687:1983 Библиографско описание на периодичните издания
БДС 17377:96 Библиографско цитиране
Помощ при изготвяне на библиографско цитиране потърсете в библиотеката.

Екипът на библиотеката ще се радва да отговори на вашите въпроси на e-mail:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
или на телефони:

+359 52 383 548,
+359 52 383 270;    +359 52 383 512

Читателите се задължават да спазват правилника на УБ.