Секция "Езиково обучение"Снимка: Добринка Митева


If you are planning for a year, sow rice;

if you are planning for a decade, plant trees;

if you are planning for a lifetime, educate people.

Секция “Езиково обучение” организира и провежда:

 • подготовка за държавен изпит по английски език за специалностите “КММ” и “ЕОК”, ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”;
 • изпити по чужд език за кандидат-докторанти;
 • обучение на чуждестранни студенти в подготвителен курс – българоезично и англоезиково обучение;
 • изпити за установяване нивото на владеене на чужд език за обезпечаване на студентската мобилност по международни проекти;
 • изпити за установяване нивото на владеене на български език за чуждестранни студенти, които не се обучават в подготвителен курс;
 • (онлайн) изпити за установяване нивото на владеене на английски език за чуждестранни студенти, които не се обучават в подготвителен курс;
 • курсове за преподаватели от всички специалности за придобиване на академични умения на английски език;
 • курс за докторанти, включващ развиването на умения за технически превод, академично писане и устна презентация;
 • езикови курсовe на всички нива за студенти, докторанти, преподаватели и граждани.Секция “Езиково обучение”:

 • участва в провеждането на Държавни изпити по специализиран английски език за специалности КММ и ЕОК;
 • изготвя преводи на учебна документация на институционално ниво;
 • извършва консултантска дейност: преводи, редакторска дейност и индивидуална подготовка.Секция “Езиково обучение ” разполага с:

 • учебни системи на издателства Oxford University Press, Longman, Macmillan, Garnet Education, Express Publishing и др.
 • граматики по английски, немски, френски и руски език за всички нива;
 • богат речников фонд - общи и специализирани речници, тълковни и двуезични речници на английски, френски, немски, руски и български език;
 • богат фонд от речници и справочници по морски английски език;
 • специализирана езикова и научна литература по всички специалности, изучавани в ТУ-Варна;
 • методическа литература;
 • учебни аудио- и видео-материали;
 • CD-ROM речници и учебни материали.
 

Департамент ЕПОС

Секция "Физическо възпитание и спорт"