За секцията

Секция "Физика"Физиката в своето модерно значение е създадена като наука в началото на 19 век, като синтез   от няколко по-стари науки: част от механика, оптика, акустика, електричество, магнетизъм, топлина.Синтезът е базиран върху голяма част и признаване на това, че различните сили в природата са близки и като факт общи, защото са форми на енергия.

Секция “Физика” е създадена през 1963 г. като кат.”Физика и химия”, а като самостоятелна такава съществува  от 1976 г. От 1999 г.