Историческо развитие

Секция "Физика"


Секция “Физика” е създадена през 1963 г. като кат.”Физика и химия”, а като самостоятелна такава съществува  от 1976 г.

- От 1963 г. до 1983 г. ръководител катедра е доц.Кирил Петров Казанджиев.

- От 1984 г. до 1989 г. ръководител катедра е  доц.д-р Янко Божинов.

- От 1990 г. до 1999г. ръководител  катедра е доц.д-р Илка Йорданова Илиева.

- От 1999 г. ръководител катедра е доц.д-р Валентин Люцканов Люцканов.

І  конкурс – 1963 г.

- ас.Георги Иванов – гл.ас.д-р
- ас.Мария Тошева -  гл.ас.

ІІ конкурс -  1963 г.

- ас.Иван Радованов – БАН - София
- ас.Ивелина Вълкова – ст.ас.- ВМЕИ – София
- ас.Илка Й.Илиева – доц.д-р
- ст.пр.Иван Панов – доц.

ІІІ конкурс – 1964 г.

-ас.Кънчо Маринов – гл.ас.д-р
- ас.Султанка Прокопиева – доц.д-р

ІV конкурс

-ас. Димитър Армутлийски – доц.д-р
-ст.ас.Елефтер Савов
-ст.асСтанка Райчева
-ст.ас.Николай Кочнев
-ст.ас.Валентин Люцканов
-ст.ас.Живко Жеков
-ст.ас.Валентина Жекова
-ст.ас.Майя Иванова
-ст.ас.Любомира Димитрова
-ст.ас.Кристиана Вълчева
-ст.ас.Милчо Данаилов
-ст.ас.Йордан Василев
-Тинев – демoнстратор-физик
-Ина Кючукова – физик

V конкурс

-гл. ас. Красимира Кърджилова
-ст. ас. Мариела Михова hgfhfhfgh