Stefan Ilchev Tenev

 

 

Stefan Ilchev Tenev

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Room: 507М 

Office tel: 052 383 502 

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-2391-5305 • Academic position: Seniour Assistant Professor

 • Scientific degree: PhD

Topic of PhD thesis: Static and dynamic characteristics study of flexible couplings with non-metallic elastic element

 • Courses: Machine elements; Machine Knowledge

 • Scientific interests:

  Research and design of machines and machine elements.

  Research and construction of static and dynamically loaded structures.

  Analysis of existing machines and mechanisms, determination of reliability and resource of use.

  Preparation of complete technical documentation and coordination with classification organizations.

  Programming simulation and optimization of elements and constructions.

 • Important scientific publications over the past 5 years:

Тенев Ст. Влияние на твърдостта на еластичният елемент върху демпфиращата способност на съединител тип „СЕГЕ”, XIX научно –техническа конференция с международно участие, Сборник доклади ЕКО Варна „ Транспорт, екология – устойчиво развитие“ том 20, ТУ – Варна, 2013г., с. 158 – 165, ISBN – 954 – 20 – 00030.

Тенев Ст., Сравнителен анализ на характеристиката на натоварване на съединител СЕГЕ по модел на пресмятане Mooney-Rivlin за високоеластични материали, XX научно –техническа конференция с международно участие, Сборник доклади ЕКО Варна „ Транспорт, екология – устойчиво развитие“, том 21, ТУ – Варна, 2014г., с. 437 – 445, ISSN 2367 – 6299.

Тенев Ст., Христов Хр., Иванова Е. Относно динамичните характеристики на еластичен съединител СЕГЕ при променливо амплитудно натоварване, сп. „Машиностроителна техника и технологии“ кн. 2, 2014г., с.75 – 78, ISSN 1312 – 0859.

Иванова Е., Тенев Ст., Христов Хр. Някои особености при моделиране на еластичен съединител тип СЕГЕ, сп. „Машиностроене и машинознание“ бр. 24, ТУ – Варна, 2015г., с. 87 – 90, ISSN 1312 – 8612.

Тенев Ст., Димитров Д., Димитров Р. Изследване на съединител СЕГЕ в цикличен режим на натоварване, XXI научно –техническа конференция с международно участие, Сборник доклади ЕКО Варна „ Транспорт, екология – устойчиво развитие“, том 22, ТУ – Варна, 2015г., с. 105 – 112, ISSN 2369 – 6299.

Иванова Е., Христов Хр., Тенев Ст. Изследване параметрите на еластичен съединител тип СЕГКЕ в условията на циклично натоварване, XXI научно –техническа конференция с международно участие, Сборник доклади ЕКО Варна „ Транспорт, екология – устойчиво развитие“, том 22, ТУ – Варна, 2015г., с. 437 – 442, ISSN 2369 – 6299.

Стоянов Св., Тенев Ст., Христов Хр. Вариант на обобщен модел за проверка на четириточкова товароподемна греда, сп. „Механика на машините“ кн. 2, ТУ – Варна, 2016г., с. 7 – 10, ISSN 0861 – 9727.

Христов Хр., Стоянов Ст., Тенев Ст., Спасов Н., Мехмедов И. Относно избора на оптимална конструкция на четириопорна товароподемна греда, XXII научно –техническа конференция с международно участие, Сборник доклади ЕКО Варна „ Транспорт, екология – устойчиво развитие“, том 23, ТУ – Варна, 2016г., с. 68 – 75, ISSN 2367- 6299.

 

News

Посрещане на студенти специалност "Строителен Мениджмънт" учебна година 2023/24г.
02 October 2023 00:00
article thumbnailНа 02.10.2023 г. в Технически университет Варна се отпразнува тържественото откриване на академичната 2023/2024 г....