гл. ас. д-р Стефан Илчев Тенев

 

Стефан Илчев Тенев

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.  

кабинет: 507М 

сл. тел: 052 383 502 

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-2391-5305 • Академична длъжност: главен асистент

 • Научна степен: доктор

Дисертация на тема: Изследване на статичната и динамичната характеристика на еластични съединители с неметални еластични елементи

 • Преподавани дисциплини: Машинни елементи; Машинознание

 • Научни интереси:

  Изследване и конструиране на машини и машинни елементи.

  Изследване и конструиране на статично и динамично натоварени конструкции.

  Анализ на съществуващи машини и механизми, определяне на надеждност и ресурс на използване.

  Изготвяне на пълна техническа документация и съгласуването и с класификационни организации.

Програмна симулация и оптимизация на елементи и конструкции.

 • Публикационна дейност:

Тенев Ст. Влияние на твърдостта на еластичният елемент върху демпфиращата способност на съединител тип „СЕГЕ”, XIX научно –техническа конференция с международно участие, Сборник доклади ЕКО Варна „ Транспорт, екология – устойчиво развитие“ том 20, ТУ – Варна, 2013г., с. 158 – 165, ISBN – 954 – 20 – 00030.

Тенев Ст., Сравнителен анализ на характеристиката на натоварване на съединител СЕГЕ по модел на пресмятане Mooney-Rivlin за високоеластични материали, XX научно –техническа конференция с международно участие, Сборник доклади ЕКО Варна „ Транспорт, екология – устойчиво развитие“, том 21, ТУ – Варна, 2014г., с. 437 – 445, ISSN 2367 – 6299.

Тенев Ст., Христов Хр., Иванова Е. Относно динамичните характеристики на еластичен съединител СЕГЕ при променливо амплитудно натоварване, сп. „Машиностроителна техника и технологии“ кн. 2, 2014г., с.75 – 78, ISSN 1312 – 0859.

Иванова Е., Тенев Ст., Христов Хр. Някои особености при моделиране на еластичен съединител тип СЕГЕ, сп. „Машиностроене и машинознание“ бр. 24, ТУ – Варна, 2015г., с. 87 – 90, ISSN 1312 – 8612.

Тенев Ст., Димитров Д., Димитров Р. Изследване на съединител СЕГЕ в цикличен режим на натоварване, XXI научно –техническа конференция с международно участие, Сборник доклади ЕКО Варна „ Транспорт, екология – устойчиво развитие“, том 22, ТУ – Варна, 2015г., с. 105 – 112, ISSN 2369 – 6299.

Иванова Е., Христов Хр., Тенев Ст. Изследване параметрите на еластичен съединител тип СЕГКЕ в условията на циклично натоварване, XXI научно –техническа конференция с международно участие, Сборник доклади ЕКО Варна „ Транспорт, екология – устойчиво развитие“, том 22, ТУ – Варна, 2015г., с. 437 – 442, ISSN 2369 – 6299.

Стоянов Св., Тенев Ст., Христов Хр. Вариант на обобщен модел за проверка на четириточкова товароподемна греда, сп. „Механика на машините“ кн. 2, ТУ – Варна, 2016г., с. 7 – 10, ISSN 0861 – 9727.

Христов Хр., Стоянов Ст., Тенев Ст., Спасов Н., Мехмедов И. Относно избора на оптимална конструкция на четириопорна товароподемна греда, XXII научно –техническа конференция с международно участие, Сборник доклади ЕКО Варна „ Транспорт, екология – устойчиво развитие“, том 23, ТУ – Варна, 2016г., с. 68 – 75, ISSN 2367- 6299.

 

Актуални новини

Посрещане на първите студенти специалност "Строителен Мениджмънт"
30 September 2022 04:46
На 26.09.2022 тържествено беше открита академичната година в Техническия университет-Варна. След тържественото...