СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - нова специалност!!

Информация за кандидатстване ТУК

Специалността „Строителен мениджмънт“ (СТМ) е нова за Технически Университет – Варна, но с амбицията да отговори на нарастващите нужди на бурно развиващия се строителен сектор от специалисти в областта на управлението. Специалността е „хибридна“ и има за цел да осигури задълбочена подготовка на бъдещите инженери - мениджъри в строителството както в областта на икономиката и управлението на строителните проекти, така и в придобиването на знания, основополагащи за строителното инженерство.

 

 

News

СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - нова специалност!!
10 January 2022 08:58
article thumbnaiИнформация за кандидатстване ТУК Специалността „Строителен мениджмънт“ (СТМ) е нова за Технически...