Scientific Activities

Стенд "Ултразвуково изпитване на умора при 20kHz

Стендът реализира циклично осово натоварване (опън/натиск) по симетричен цикъл (R=-1) с честота 20kHz, което значително съкращава продължителността на изпитване. Изпитване с продължителност 108 цикъла може да бъде реализирано с рамките на няколко часа, 109 цикъла в рамките на денонощие, а 1010 цикъла в рамките на седмица.

При необходимост могат да бъдат реализирани изпитвания при повишени температури, в агресивна среда и др.

Принципна схема Общ вид
схема стенд
общ вид стенд
схема гиф

labwiev


 

Стендът е разработен в рамките на проект ДМУ03/98 финансиран от ФНИ.

Ултразвуковото обурудване е закупено от https://www.mpi-ultrasonics.com

 

Лаборатория "Машинни елементи"

Лабораторията се помещава в няколко зали. Разполага със стендове за провеждане на лабораторните упражнения по дисциплините "Машинни елементи", "Машинознание" и научно изследователска работа.

 

 

Лаборатория "Съпротивление на материалите"

Лбораторията разполага с:

  • Универсални машини за механични изпитвания (опън/натиск, огъвене, усукване). Част от машините са модернизирани, като е цифровизирана измервателната част.
  • Апаратура за тензометрични изследвания на база на която са реализирани стендове за демонстрация на различни видове съпротиви.
  • Стенд за динамично измерване на модул на еластичност на материалите.
  • Стендове за изпитване на умора. В рамките на проект ДМУ03/98 е реализиран уникален стенд за ултразвуково резонансно изпитване на умора при 20kHz.

В лабораторията ( стая 3М) се провежда експерименталната част на лабораторните упражнения по Съпротивление на материалите. Също така, залата е на разположение на студенти дипломанти, докторанти и колеги за провеждане на експериментални научни изследвания.

 News

СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - нова специалност!!
10 January 2022 08:58
article thumbnaiИнформация за кандидатстване ТУК Специалността „Строителен мениджмънт“ (СТМ) е нова за Технически...