Новини
Резултати от анкета

            "Резултати от проведена от дирекция „Международна дейност и чуждестранни студенти“ анкета сред студентите на ТУ – Варна за нагласата и нивото им на запознатост с програма Erasmus+"        

            През месец февруари 2018 г. Еразъм офисът на Дирекция „МДЧС“ проведе анонимна анкета сред 171 студенти от четирите факултета на ТУ-Варна, с цел проучване на тяхната информираност и очаквания по отношение на програма „Еразъм+“.

            Въпросите и възможните предлагани отговори бяха следните:

Продължава...
 
Доклад от СС за проучване сред студентите

Относно: Проведено проучване сред студентите на ТУ – Варна относно нагласата и нивото им на запознатост спрямо програма Erasmus+

Продължава...
 
ИНФОРМАЦИЯ за извършена организационна дейност по програма „Еразъм+“

    През периода 30.01.2018 г. - 05.02.2018 г. университетският координатор по програма „Еразъм+“ проведе 4 кратки информационни срещи със студенти от 2-ри и 3-ти курс, запознавайки ги с възможността да реализират мобилности с цел обучение, или практика по същата програма, както следва:

Продължава...
 
ЗАПОВЕД

Във връзка с приетите „Правилник за устройството и дейността на Дирекция „МДЧС“ в ТУ-Варна и „Правила за академичен трансфер на студенти на ТУ-Варна“ и на основание присъдена „Университетска харта№ 82804-LA-1-2014-1-BG-E4AKA1-ECHE“, даваща на ТУ-Варна право да участва в преподавателска и студентска мобилност по програма „Еразъм+“ за периода 2014-2020 г., както и въз основа приетите решения на Постоянна комисия за международно сътрудничество и подбор на кандидати за участие в програма „Еразъм+“, посочени в протокол от нейно заседание с № 3/18.01.2018г.,

Продължава...
 
Среща със Студентския съвет за дейността по програма „Еразъм+“ – протокол от 18.01.2018 г.

Протокол от 18.01.2018 г.

Продължава...
 
Квоти за преподавателски мобилности 17/18 по факултети – протокол № 3/18.01.2018 г.

Протокол №3/18.01.2018 г.

Продължава...
 
"Стъпките за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+"

Стъпките за „Еразъм+“

Предисловие:
Здравейте! Следният документ има за цел да Ви помогне да организирате Вашето бъдещо обучение, или практика в чужбина, с помощта на програмата “Еразъм+” и ТУ-Варна. Стъпките са прости и лесни за изпълнение. Но нека първо се запознаем с програмата “Еразъм”.

Автор: Лазар Иванов Лазаров

Продължава...
 
ТУ–Варна обявява конкурс за двама студенти за трмесечен производствен стаж във Великобритания

ТУ–ВАРНА ОБЯВЯВА 2 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СТУДЕНТИ, ИЛИ ДОКТОРАНТИ ЗА ТРИМЕСЕЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИНЖЕНЕРЕН СТАЖ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Стажът ще с проведе в Salads Harvesting Services Ltd, част от   G’s Group, Великобритания, през периода юни-септември 2018 година.

Продължава...
 
Критерии и допълнителни условия за преподавателски мобилности 17/18 – протокол № 2/13.11.2017 г.

Протокол № 2/13.11.2017 г.

Продължава...
 
Обява за участие в студентски мобилности по програма Еразъм

ТУ–Варна предоставя възможност за ОТПУСКАНЕ НА СУБСИДИЯ за участие в мобилност по програма „ЕРАЗЪМ+“ на студенти – бакалаври, магистри и докторанти за обучение, практика, или подготовка на дипломни работи  в чужбина през учебната 2018-2019 г. 

Продължава...
 
<< Първа < Предишна 1 2 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 10 от 13