Новини
"Стъпките за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+"

Стъпките за „Еразъм+“

Автор: Лазар Иванов Лазаров

Предисловие:

Здравейте! Следният документ има за цел да Ви помогне да организирате Вашето бъдещо обучение, или практика в чужбина, с помощта на програмата “Еразъм+” и ТУ-Варна. Стъпките са прости и лесни за изпълнение. Но нека първо се запознаем с програмата “Еразъм”.

Продължава...
 
ТУ–Варна обявява КОНКУРС ЗА ДВАМА СТУДЕНТИ ЗА ТРМЕСЕЧЕН ПРОИЗВОДСТВЕН СТАЖ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Продължава...
 
20-11-2017

"Списък на координаторите по програма "Еразъм+" в ТУ-Варна"

"Протокол от заседанието на Постоянната комисията за подбор на кандидати за Преподавателска мобилност по програма „ЕРАЗЪМ+“ за учебната 2017/2018 година от 13.11.2017 г."

 
ТУ-Варна обявява конкурс за отпускане на субсидии по ЕРАЗЪМ

ТУ–Варна обявява конкурс за отпускане на субсидии по програма ЕРАЗЪМ на студенти – бакалаври, магистри и докторанти за обучение или подготовка на дипломни работи  в чужбина през учебната 2017-2018 г.
 
Избраните кандидати получават месечна субсидия по програма ЕРАЗЪМ.

МОЛБи за кандидатсване попълнени по образец се приемат до 31 октомври, 2017 г. в ERASMUS-офиса на отдел “Международно сътрудничество”, стая 101 МФ.

Критерии и изисквания към кандидатите:

(1) да имат завършени минимум 2 учебни семестъра
(2) да имат успех към момента на кандидатстване минимум 4,00
(3) да владеят много добре съответно немски, английски или френски език ( английски за дипломантите и докторантите )

За повече информация: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
 
Университети и професионалните направления за които може да бъде извършена студентска И преподавателска мобилност са предсатвени в таблиците по-долу...
 
Продължава...
 
Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Съгласно „Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване”, Чл. 80г, ал. 2, Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е задължителна за здравноосигурените лица по „Закона за здравното осигуряване” при пътуване и пребиваването им в държава, членка на Европейския съюз. ЕЗОК става задължителна при напускане на България от 1-ви април 2010 г.

ЕЗОК е документ, който служи за удостоверяване правото на получаване на обезщетения в натура (медицински услуги и изделия) при временно пребиваване в държава членка на Европейския съюз, на задължително здравноосигурените по българското законодателство лица.

Дистрибутор на ЕЗОК за Варна е фирма “КИ­М 2000”, Юлия Иванова, тел. 0885918803, Варна, ул. “Сава” № 2 , на територията на ДКЦ V ( бивша поликлиника  „Христо Ботев”, до училище „Елин Пелин” ).Работно време  08:00 - 16:30, Обедна почивка 12:30 - 13:00. Документите се подават, и готовите ЕЗОК се получават лично или от нотариално упълномощено лице. В случай на подаване от пълномощник е необходимо снимката, имената и подписът на осигуреното лице върху оригинала на попълненото заявление, да бъдат заверени от местен нотариус (в България или в държава от ЕС, държава от ЕИП, или Швейцария) или от българска консулска служба в съответната държава. Картата е индивидуален документ и не дава права на членовете на семейството на титуляра на ЕЗОК.

Необходими документи за издаване на ЕЗОК :


Продължава...
 
Universitat Rovira i Virgili

A Doctoral Prgramme in Chemical, Environmental and Process Engineering.

For further information :

e-mail : Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

url: http://www.etseq.urv.cat/DEQ/ 

 
Започва регистрацията за националния конкурс FameLab 2009

Конкурс Лаборатория за слава FameLab ®

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

За участие в конкурса FameLab ® се допускат лица, които са навършили 18 години и са студенти или работещи в областта на естествените и инженерните науки.

FameLab търси хора, които искат да говорят за своята работа и да споделят с какво ги привлича научната кариера, а не онези, които вече се занимават професионално с комуникация на науката или нейната популяризация.

Продължава...