Home Състав
Състав на кат. МТМ PDF Print E-mail
Written by manager   
вторник, 28 февруари 2017

Щатният състав на катедра МТМ е 7 души, от които 5 доцента, 1 главен асистент, 1 асистент, 1 механик и 1 технически изпълнител.

Научните интереси на преподавателите обхващат сферите на Материалознанието и технологията на машиностроителните материали, Термична обработка, Технология на леярското производство  и  Художествено леене,  Технология  машини и съоръжения за пластична деформация, Повърхностно модифициране на метали чрез електрохимична, термохимична и плазмена обработка, Технологии и оборудване в заваръчното производство, Изпитване на машиностроителните материали, Проектиране и експлоатация на химическо, нефто- и газово оборудване и съоръжения, Техническа диагностика и надеждност на конструкции и съоръжения, Ремонтно- възстановителни технологии  и др.

 Настоящият академичен състав на катедра „Материалознание и технология на материалите” представлява:

 

 

Активно изображение

 

Преподавателски състав:

Щатен състав:

доц. д-р инж. Пламен Недков Петров - ръководител катедра 

  доц. д-р инж. Николай Минчев Атанасов

   доц. д-р инж. Георги Стефанов  Антонов

доц. д-р инж. Даниела Тодорова Спасова

доц. д-р инж. Татяна Миткова Мечкарова

  гл. ас. д-р инж. Десислава Йорданова Минчева

ас. инж. Пламен Стоянов 

 инж. физик Юрий Варфоломеевич Шамонин - техник механик

Костадинка Лозанова Костадинова - техн. изпълнител 

Гост преподаватели 

доц. д-р инж. Сергей Киров Киров 

 Хонорувани преподаватели

доц. д-р инж. Ярослав Борисов Аргиров 

 

Редовни докторанти

инж. Николай Колев

инж. Деян Николов

инж. Людмил Чолаков

инж. Страцимир Димов

инж. Николай Вълчев 

инж. Апостол Учерджиев 

 

 

 

 

Активно изображение

доц. д-р инж. Николай Минчев АТАНАСОВ  

Ръководител катедра

+359 52 383 241

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

202 МФ

Активно изображение

доц. д-р инж. Георги Стефанов АНТОНОВ

+359  52 383 684

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

210 МФ; 214 МФ

Активно изображение

доц. д-р инж. Ярослав Борисов АРГИРОВ

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

+359  52 383 684

210 МФ

Активно изображение

доц. д-р инж. Сергей Киров КИРОВ

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

+359  52 383 443

204 МФ

Активно изображение

доц. д-р инж. Пламен Недков ПЕТРОВ

+359  52 383 443

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

204 МФ

Активно изображение

гл. ас. д-р инж. Десислава Йорданова МИНЧЕВА

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

+359  52 383 302

209 МФ

Активно изображение

гл. ас. д-р инж. Даниела Тодорова СПАСОВА

+359  52 383 302

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

209 МФ

Активно изображение

ас. д-р инж. Татяна Миткова МЕЧКАРОВА

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

216Е МФ

Активно изображение

 инж. Физик Юри Варфоломеевич ШАМОНИН

техник механик

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

+359  52 383 429

137 УПБ

Активно изображение

Костадинка Лозанова КОСТАДИНОВА

Технически изпълнител

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

+359  52 383 294

203 МФ

 

Last Updated ( четвъртък, 20 юни 2024 )