Начало
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА

 КВАЛИФИКАЦИЯТА

при ТУ-Варна

организира  курсове за
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ  и придобиване на  ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ  :  

„ Придобиване на професионална квалификация  учител”
„Дизайн”  -едногодишен редовен курс на обучение за професионална квалификация с начало м.октомври 2010г.
Курсът обхваща дисциплините:  Рисуване, Съвременни концепции в дизайна, Цветознание, Формообразуване, Компютърна анимация.
     Завършилите успешно придобиват знания и умения за работа в дизайнерски, проектантски и рекламни агенции и получават професионална квалификация.
     Подготовката в курса е предпоставка за успешно представяне на кандидат - студентските изпити за специалност "Инженерен дизайн" в ТУ-Варна.
Учебните занятия се водят от преподаватели в специалност " Инженерен дизайн" в ТУ-Варна

„Обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради и промишлени системи”
„Отопление, вентилация и климатизация”  
„Контрол на работната среда , на вентилационни и  климатични инсталации”   
„Проектиране на газови съоражения и инсталации за работа с природен газ”
„Монтаж и експлоатация на автомобилни газови уредби”
„Експлоатация и поддръжка на газови съоръжения и инсталации за работа с пропан бутан / за отговорници на газстанции /”
„Експлоатация и поддръжка на газови съоръжения и инсталации  за работа с природен газ”
„Технически надзор на автомобилни газови уредби”
„Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност  на ППС  в пунктове от 2-ра и 3-та категория”
„Обучение на преподаватели, провеждащи обучение на кандидати за придобиване  на правоспособност за управление на МПС”
„Диагностика и ремонт на автоматични скоростни кутии и трансмисии”
„Програмиране и настройване на машини с ЦПУ”
„Solid Works”
„AutoCad”    
„Курсове за изучаване на английски език”  
„ Подготвителни курсове за кандидат-студентските изпити в Университета по рисуване, математика, физика, тест по ОТП , история."


           Информация : ТУ – ОПК ;
 Учебен корпус 1,  стая 202;   тел. 052/ 302 475;  052/ 383 420; факс 052/302 745          
 

Основно меню

Начало
ТУ - Варна