За катедрата Учебни и производствени практики
Учебни и производствени практики
18 май 2017

        

                                                         Учебно-опитно поле на ТУ - Варна,   2016                                                                                                                 Практика в Изба "Евксиноград", 2016

        

  Учебно-опитно поле на ТУ - Варна,   2017                                                                                 Практика на опитните полета на SGS, 2017

   http://www.tu-varna.bg/tu-varnara/images/stories/Praktika/img_20180315_095834.jpg             

                                                                                                           Учебно-опитно поле на ТУ - Варна, 2018      

         

                                                                                                                    Практика при ЗП Владимир Витанов, 2018

  http://www.tu-varna.bg/tu-varnara/images/stories/Praktika/img_20190214_110453.jpg      

 Учебна практика по Зеленчукопроизводство, 2019    Учебно-опитно поле на ТУ - Варна, 2019                             Учебно-опитно поле на ТУ - Варна, 2020             

    

Практика на опитниите полета на ДЗИ - Генерал Тошево, 2021