Магистър

 Квалификационна характеристика на специалност "Производство на посевен и посадъчен материал", ОКС "Магистър"- също професионално направление

 Квалификационна характеристика на специалност "Производство на посевен и посадъчен материал", ОКС "Магистър"- друго професионално направление

 Учебен план на специалност "Производство на посевен и посадъчен материал", ОКС "Магистър", редовно обучение, за притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления 6.1"Растениевъдство" и 6.2 "Растителна защита" валиден от учебната 2021/2022 година

Учебен план на специалност "Производство на посевен и посадъчен материал", ОКС "Магистър", задочно обучение , за притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления 6.1"Растениевъдство" и 6.2 "Растителна защита" валиден от учебната 2021/2022 година

Учебен план на специалност "Производство на посевен и посадъчен материал", ОКС "Магистър", редовно обучение, за притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от други професионални направления валиден от учебната 2021/2022 година

Учебен план на специалност "Производство на посевен и посадъчен материал", ОКС "Магистър", задочно обучение , за притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от други професионални направлениявалиден от учебната 2021/2022 година

 

Квалификационна характеристика на специалност "Семепроизводсто и растителна защита", ОКС "Магистър - също професионално направление

Квалификационна характеристика на специалност "Семепроизводсто и растителна защита", ОКС "Магистър"- друго професионално направление

  Учебен план на специалност " Семепроизводство  и растителна защита", ОКС "Магистър", редовно обучение, за притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления 6.1"Растениевъдство" и 6.2 "Растителна защита" валиден от учебната 2020/2021 година

Учебен план на специалност "Семепроизводство и растителна защита", ОКС "Магистър", задочно обучение , за притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления 6.1"Растениевъдство" и 6.2 "Растителна защита" валиден от учебната 2020/2021 година

Учебен план на специалност "Семепроизводство и растителна защита", ОКС "Магистър", редовно обучение, за притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от други професионални направления валиден от учебната 2020/2021 година

Учебен план на специалност "Семепроизводство и  растителна защита", ОКС "Магистър", задочно обучение , за притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от други професионални направления валиден от учебната 2020/2021 година

 

Конспект за държавен изпит, спец. "ПППМ", редовно обучение

Конспект за държавен изпит, спец. "СПРЗ", задочно обучение

Конспект за държавен изпит, спец. "СПРЗ", редовно обучение

Указания за оформяне на дипломна работа

Образец на дипломна работа

 Указания за оформяне и изготвяне на дипломна работа с обзорен характер

Приложение 1

 
< Предишна   Следваща >