Любомир Си Бао Ван

There are no translations available.

Любомир Ван

facebook: Любомир Ван

Любомир Ван е роден на 17 март 1997 г. в град София. Изучава специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето" ОКС "бакалавър" в Технически университет - Варна. Притежава опит в сферите на програмирането и роботиката.