Важно!

Студентски стипендии и награди

Скъпи колеги, информираме Ви, че стартира интернет страницата за кандидастване за стипендии и награди по проекта "студентски стипендии и награди", съфинансиран от ЕСФ по ПО"Развитие на човешките ресурси 2007-2013". Информация за кандидатстването - регистрация, попълване на формулярите и т.н., ще получите на
следния адрес: http://eurostipendii.mon.bg