СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2017

Технически университет – Варна

Програма за провеждането на

Студентска Научна Сесия 2017

4 април 2017


09:00 – 10:00

 • Регистрация във фоайето на Ректората и предаване на докладите на дисков и хартиен носител (трябва да си носите платежното, ако сте участник от друг Университет)

10:00 – 10:20

 • Официално откриване на СНС 2017 в зала 114 на Ректората

10:30 – 15:00

·         Изнасяне на докладите по секции

·         Изложба на студентите от катедра „Индустриален дизайн“ и на външни участници в подобно направление – фоайе на Нов Учебен Корпус

до 15:30

 • Заседания на Комисиите по секции и обавяването на отличените с първо, второ и трето място участници.

За да получат учасниците сертификат е необходимо да изнесат доклада си пред Комисията (при двама съавтори и двамата трябва да участват в изнасянето).

18:00

 • Коктейл от Студентски съвет за наградените участници. На коктейла отличените ще бъдат наградени с грамота и предметна награда.

 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ:

Очаквайте скоро

 • 29.02.2017 - 28.03.2017 Изпращане на заявки за участие заедно с доклади на посоченият линк: ssc.tu-varna.bg по образец
 • 29.02.2017 - 30.03.2017 Разглеждане на докладите от комисии (Ще получите отговор по e-mail дали докладът ви е одобрен или има нужда от корекция.)
 • ДО 03.04.2017 Изпращане на коригираните доклади (ако сте получили e-mail с корекционно съдържание)
 • ДО 03.04.2017 - Заплащане на такса за участие от гости (участници, получили потвърждение) от други Университети
 • 03.04.2017 - Публикуване на график за провеждане на СНС
 • 03.04.2017 - 04.04.2017 - Настаняване на гости (участници) от други Университети
 • 04.04.2017 - Провеждане на СНС 2017

 

Допълнителнa информация:

Участниците трябва да спазват посочения краен срок за подаване на форма за участие – 31.03.2017 – 24:00 ч.

Заявките за участие заедно с докладите се попълват и изпращат на http://ssc.tu-varna.bg/ до посоченият краен срок.

На всички, които са изпратили заявки за участие ще им бъде върнат отговор за потвържение за участието; за необходимост от направата на корекции или за недопускане в СНС 2017.

Регистрационната форма се подава за доклад, като трябва да съдържа информация за всички автори.

Доклади с повече от двама автори няма да бъдат допуснати до участие.

Докладите, които НЕ са оформени според посочените изисквания няма да бъдат приемани!

Всеки участник има право на не повече от 3 доклада.

 

ИНФОРМАЦИЯ, ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ:

Адрес: Технически университет – Варна
Варна 9000, ул. „Студентска“ 1
E-mail:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Офис тел:
+359 52/383 536
И-нет сайт: www.tu-varna.bg
Facebook:

Технически университет Варна Официална страница
https://www.facebook.com/tu.varna

Председател СС:
Доника Илиева +359 877 116 695