Структура


Председател СС:

Десислава Кръстева - +359 87 815 6479


Зам. Председатели на СС:

Даниела Атанасова - +359 89 783 4632

Радостин Петров - +359 87 748 0588


Секретар:

Камелия Йорданова - +359 88 270 5349


Списък на членове на Студентски съвет при ТУ-Варна към 2017г.