Класиране за общежития

Факултетен номер:
Входящ номер:
 
Моля въведете факултетен и входящ номер


При настаняването в СО е необходимо да представите:
1. Лична карта (копие и оригинал за справка)
2. Уверение удостоверяващо, че сте се записали за учебната 2017/2018 година в редовна форма на обучение, което да послужи пред СО.
3.Копие от адресна регистрация по настоящ адрес - район Приморски, бул. „Ген. Колев” №92, ет.2,ст.17А,
4. Снимки паспортен формат два броя.

При настаняването ще се заплаща пропорционалната част от наема за м.Септември, наема за м.Октомври и депозит в размер на 100 лв. за български студенти и студенти от ЕС или депозит в размер на 160 лв. за чуждестранни студенти извън ЕС:

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ СУМИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ:
СО бл. 13 и бл. 18:
в стая с две легла – приблизително 220,00 лева
в стая с три легла – приблизително 200,00 лева

Индивидуалните настанителни заповеди ще се раздават само по обявения график в СО блок 18.
Адреси на студентските общежития:
СО блок 13 – Варна, кв. ”Левски”, ул.”Д-р Басанович”
СО блок 15 – Варна, кв. „Левски”, ул.”Дубровник”
СО блок 18 – Варна, кв. „Левски”, ул.”Дубровник”


за контакти:
ЗАБЕЛЕЖКА: Телефоните на Администратори ще бъдат активни от 05.09.2017 год.

Инспектор: 052 303 466 – инж. Албена Маринова
Администратори бл.13: 052 303 467; 0893 653 004
Администратори бл.18: 052 303 279; 0896 666 146

заповед наеми >>>