Анкетни листове

Категорията съдържа утвърдена номенклатура от анкетни листи съгласно Приложение 2 на документ: 19. Процедура за изследване и оценка на удовлетвореността на кандидат–студенти, преподаватели, студенти, докторанти, завършили студенти и потребители на кадри.

ДокументиДата на добавяне

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Низходящо ]

Проучване на студентското мнение за специалността (учебния план) и организацията на учебния процес

Проучване на студентското/докторантското мнение за обслужването в студентските столове, лавки и общежития

Проучване на студентското мнение за водещ(и) преподавател(и) на лекции по учебна дисциплина(към атестационния лист 31а)

Проучване на студентското мнение относно качеството на обучение за семинарни /лабораторни упражнения по дисциплина (към атестационния лист 31а)

Проучване на студентското мнение за практическо обучение (практика, стажове)

Проучване на мнението на завършващи студенти в ОКС...

Проучване на мнението на докторанти за обучението и административното обслужване

Проучване на студентското мнение за административно обслужване и за условията на обучение и развитие

Проучване на мнение от дипломирани специалисти в Технически Университет – Варна относно професионалната им реализация

Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за випускниците на Техническия Университет - Варна


Последно добавени документи от СУК