Документи със свободен достъп

За достъп до пълния списък и съдържание на документите от системата за управление на качеството се обърнете към отговорника по СУК в съответното звено или изпратете съобщение на адрес quality.center@tu-varna.bg

ДокументиДата на добавяне

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Низходящо ]

Политиката по качество на ТУ-Варна е утвърдена и се съдържа в Наръчника по качество.

Правилник за академична мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители в Технически университет - Варна

Атестационния лист 31 а, към настоящия правилник може да се изтегли от тук.

Правилник за издаване на "Годишник на ТУ-Варна" и "Сборник с резюмета на проекти финансирани от държавния бюджет"

Правилник за провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи