Документи от СУК на ТУ-Варна >> 01. Наръчник по качество на ТУ-Варна, 2018
Детайли за 01. Наръчник по качество на ТУ-Варна, 2018
СобственостСтойност
Име01. Наръчник по качество на ТУ-Варна, 2018
Описание

Наръчникът по качество е документ от I-во (стратегическо ниво), който:

  • Описва цялостно Системата за управление на качеството на ТУ-Варна;
  • Съдържа Декларацията на ръководството по качеството;
  • Съдържа Мисията, Визията и Стратегическите цели на ТУ-Варна;
  • Съдържа Политиката по качеството;
  • Изяснява структурата за управление на качеството в ТУ-Варна;
  • Изяснява взаимовръзките между процесите от системата за управление на качеството;
  • Описва как системата за управление на качеството на ТУ-Варна отговаря на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015;
  • Дава препратки към процедури, правилници и др. документи, регламентиращи процесите от системата за управление на качеството на ТУ-Варна;
Файл01-QualityManual-2018-new.pdf
Размер2.51 МБ
Типpdf (MIME тип: application/pdf)
Публикувалsslavov
Създаден на: 24/04/2018 00:00
ПреглеждащиВсички
Поддържа се отadmin
СтраницаАС с лр-л № 30 от 24.04.2018 год.

Последно добавени документи от СУК