No valid database connection MySQL client ran out of memory SQL=select * from suk_jvcounter_logs
No valid database connection Lost connection to MySQL server during query SQL=select * from suk_session where session_id = 'b0aadda8f1404b34aa417b51bceb3b32' and client_id=0
Система за Управление на Качеството
Документи от СУК на ТУ-Варна

Лиценз/Статус на документа

Този документ се използва само в звената/отделите на ТУ-Варна. Не се разрешава предоставяне на документа на трети (външни) страни, без разрешение на Ректор или Зам. Ректор АСК на ТУ-Варна.

gogreenGoo Green. Моля не разпечатвайте този документ на принтер, ако това наистина не е необходимо !

Не съм съгласен(а). Съгласен(а) съм.

Последно добавени документи от СУК