Върбан Димитров Милков
 Image
 
 • e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите


 • Научно звание: професор
  Научна степен: доктор
  Образование: Роден на 18.7.1946 г. в с. Нова Бяла Река, окръг Шуменски. Завършил Харковски Политехнически институт, Факултет „Инженерно - физически", Специалност „Динамика и якост на машините" през 1972 г. През периода 1972 - 1975 работи като инженер конструктор в Институт по корабостроене - Варна, където се занимава с теоретично и експериментално изследване на вибрационното състояние на корабните валопроводи на строените у нас по това време кораби. През 1975 г. след конкурс постъпва като асистент по Съпротивление на материалите във ВМЕИ-Варна. През 1978 г. защитава докторска дисертация по проблемите на взаимосвързаните трептения на корабните валопроводи на голямотонажните кораби. През 1985 г. получава научното звание „доцент", а през 2001 г. - „професор" в научната специалност „Строителна механика и Съпротивление на материалите" за хабилитационния труд „Съвременни числени методи за анализ на конструкции".
  Преподавани дисциплини:
          Съпротивление на материалите
          Числени методи за анализ на непрекъснати среди
  Научни интереси:
           Числени методи в строителната механика

 •     &n bsp;    Програмни системи за проектиране и анализ на конструкции

 •         Динамика на корабните валопроводи

 •         Вибрации на автоматични перални машини
  Публикации за последните 5 години:

   1. В. Милков. Анализ на черупкови конструкции с мембранен тип крайни елементи. Сп. Механика на машините, бр.29, 1999, стр.115-117.

   2. В. Милков. Пряк метод за точно решение на едномерни гранични задачи. Сп. Механика на машините, бр.29, 1999, стр.118-122.

   3. В. Милков. Сравнителни характеристики на хидравлични и фрикционни амортисьори за автоматични перални машини. Сп. Механика на машините, бр.29, 1999, стр.109-111.

   4. В. Милков. Преходни процеси в автоматичните перални машини при центрофугиране. Сп. Механика на машините, бр.29, 1999, стр.112-114.

   5. Д. Дишев, В.Милков. Свързаност на усукващи и напречни трептения в задвижването на сушилен агрегат поради особеност на закрепването. Сп. Механика на машините, бр.28, 1999, стр.6-10.

   6. В. Милков, Ц.Бацинов. Една възможност за подвижен покрив на летния театър в гр.Варна. Годишник на ВСУ, 2000.

   7. V. Milkov. Direct method for determination of the element stiffness matrix for one-dimensional problems. Дни на механиката във Варна, Септември, 2000.

   8. Цв. Бацинов, В. Милков, В. Веселинова, Д. Дишев. Съпротивление на материалите в примери и задачи. Ръководство за семинарни упражнения. ВМЕИ-Варна.1989. Второ издание на ВСУ-1999 г.

   9. В. Милков. Съвременни числени методи за анализ на конструкции Варна. Колор принт. ISBN 954-8284-80-4. 1999. Хабилитационен труд.

   10. В. Милков. Съпротивление на материалите. ISBN 954-20-0166-5. Издание на ТУ-Варна. 2001

   11. В. Милков. В. Милков, Цв. Бацинов, Д. Дишев. Обучението на строителните инженери по числени методи и компютърни системи за анализ на конструкции - проблеми и постижения. Научна сесия на СУ-Варна, Факултет по строителни науки. Юни, 2001.

   12. В. Милков. Числено определяне на секторни характеристики на тънкостенни профили. Научна сесия на ТУ-Варна, 2001.

   13. В. Милков. Фрикционен амортисьор. Патент. 1999.

   14. V. Milkov, M. Milkov, Y.Staychev. Vibration and Strength Theoretical- Experimental Studies of Protheses for Ossilo-plasty and Stapedoplasty. Pro Otology. Balkan Journal of Otology & Neuro Otology. Vol.3, n.1, 2003.

   15. В. Милков. Някои грешки в пространствените прътови конструкции и последствията от тях. Конференция на СУ - Варна. Факултет пo архитектура и строителство. Юни, 2003.


 • Съпротивление на материалите - Част I
 • Съпротивление на материалите - Част II
 • Учебна версия на СДАН