Начало

Учебни планове за ОКС "професионален бакалавър" след средно

образование

 

№ 

Обучаващ колеж и специалности

Колеж в структурата на ТУ - Варна

1 Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи - задочно обучение
2 Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи - редовно обучение
3 Битова електротехника - задочно обучение
4 Битова електротехника - редовно обучение
5 Индустриална и сградна автоматика - задочно обучение
6 Индустриална и сградна автоматика - редовно обучение
7 Компютърни системи и технологии - задочно обучение
8 Компютърни системи и технологии - редовно обучение
9 Комуникационна техника и технологии - задочно обучение
10 Комуникационна техника и технологии - редовно обучение
11 Медицинска електронна техника - задочно обучение
12 Медицинска електронна техника - редовно обучение
13 Транспортна техника и технологии - задочно обучение
14 Транспортна техника и технологии - редовно обучение

Добруджански технологичен колеж

1 Електроника - задочно обучение
2 Електроника - редовно обучение
3 Земеделска техника и технологии - задочно обучение
4 Земеделска техника и технологии - редовно обучение
5 Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства - задочно обучение
6 Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства - редовно обучение - редовно обучение
7 Ремонт и експлоатация на транспортна техника - задочно обучение
8 Ремонт и експлоатация на транспортна техника - редовно обучение