Начало

Учебни планове за ОКС "професионален бакалавър" след средно образование

 

 Колеж в структурата на ТУ - Варна

 Специалност  Форма на обучение  Учебни планове
 Транспортна техника и технологии задочна 2016-2017г. | 2015-2016г. | 2014-2015г.
 редовна 2016-2017г. | 2015-2016г. | 2014-2015г.
   
   

 Архив
(неактивни специалности)

Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи - задочно обучение
Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи - редовно обучение
Битова електротехника - задочно обучение
Битова електротехника - редовно обучение
Индустриална и сградна автоматика - задочно обучение
Индустриална и сградна автоматика - редовно обучение
Компютърни системи и технологии - задочно обучение
Компютърни системи и технологии - редовно обучение
Комуникационна техника и технологии - задочно обучение
Комуникационна техника и технологии - редовно обучение
Медицинска електронна техника - задочно обучение
Медицинска електронна техника - редовно обучение

 

 

Добруджански технологичен колеж

Земеделска техника и технологии - задочно обучение
Земеделска техника и технологии - редовно обучение
Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства - задочно обучение
Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства - редовно обучение - редовно обучение
Ремонт и експлоатация на транспортна техника - задочно обучение
Ремонт и експлоатация на транспортна техника - редовно обучение
  Архив
(неактивни специалности)
 Електроника - задочно обучение
 Електроника - редовно обучение