Начало Учебни планове

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 

Специалност/Специализация
Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Моторни транспортни средства/ Двигатели с вътрешно горене/ Технология и управление на транспорта
 редовна ОКС "бакалавър" по специалност "ТТТ"
Транспортна Техника и Технологии задочнаЗа притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация", 5.1 "Машинно инженерство" и 5.13 "Общо инженерство"
Транспортна Техника и Технологии задочнаЗа притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по други специалности от ОВО "Технически науки
 Моторни транспортни средства/ Двигатели с вътрешно горене/ Технология и управление на транспорта/ Двигатели с вътрешно горене и автомобили
 редовна Специалности от ОВО "Технически науки"
Двигатели с вътрешно горене и автомобили редовна 
 Транспортна Техника и Технологии редовна За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър по" същата специалност
 Транспортна Техника и Технологии задочна 
 
 Транспортна Техника и Технологии задочна
 За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър по" същата специалност
 Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника
 редовна  
За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър по спец. от проф.напр. "Машинно инженерство": "Автотранспортна техника и земеделска техника", "Ремонт и експлоатация на автомобилната техника" и "Технология и управление на транспорта" и др.
 Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника задочна 
За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър по спец. от проф.напр. "Машинно инженерство": "Автотранспортна техника и земеделска техника", "Ремонт и експлоатация на автомобилната техника" и "Технология и управление на транспорта" и др.