Начало Учебни планове

ТОПЛОТЕХНИКА

 

 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Топлотехникаредовна
ОКС "бакалавър" по специалност "Т"
задочна
 Топлотехникаредовна
ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по други специалности в професионално направление "Машинно инженерство" и по специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане"
 Топлотехниказадочна
За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления "Машинно инженерство", "Транспорт, корабоплаване и авиация" и по специалности "Електроенергетика", "Електроснабдяване и електрообзавеждане", "Възобновяеми енергийни източници", "Електротехника", "Защита на населението при бедствия и аварии"
 Топлотехникаредовна
За притежаващи ОКС "Бакалавър" или ОКС "Магистър" по специалности от ОВО "Педагогически науки", "Хуманитарни науки" и "Социални, стопански и правни науки"
задочна
 Топлотехникаредовна
За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър по" специалности от професионално направление "Енергетика
задочна