Начало Учебни планове
КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА
 
СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Корабостроене и морска техника
редовна
ОКС "бакалавър" по специалност "КМТ"
 Корабостроене и морска техниказадочна  ОКС "бакалавър" по специалност "КМТ"
 Корабостроене и морска техникаредовна ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по специалности в професионални направления "Машинно Инженерство", "Транспорт, корабоплаване и авиация" и "Общо инженерство" (само за спец. "Индустриален мениджмънт" - модул "Корабостроене и воден транспорт")
 Корабостроене и морска техниказадочна За притежаващи ОКС"Бакалавър" или "Магистър" по специалности в професионални направления "Машинно Инженерство", "Транспорт,
корабоплаване и авиация" и "Общо инженерство" (само за спец. "Индустриален мениджмънт" - модул "Корабостроене и воден транспорт")