Начало Учебни планове

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

 

 Специалност/СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Автоматика, информационни и управляващи компютърни системиредовнаЗа притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"
задочна
 SIEMENS PLC Технологии за управление
редовна
За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки"
задочна
 SIEMENS PLC Технологии за управление
редовна
За притежаващи ОКС " Професионален бакалавър" по от професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"
задочна
 Автоматизация на агрегати за възобновяеми енергийни източнициредовнаОКС "бакалавър" по специалност "АИУКС"
 Системи за автоматизация на сградиредовна За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионални напрвления "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика"
задочна
Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи редовна
За притежаващи ОКС " Професионален бакалавър" по специалности от професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"
задочна
Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи - PLC и PC - базирани технологии за управлениередовнa За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки"