Начало Учебни планове

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА

 

 Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС 
Електрообзавеждане на кораба редовна  За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Електрообзавеждане на кораба" от ПН 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"
 задочна