Начало Учебни планове

ЕЛЕКТРОНИКА
 

 Специалност/Специализация

 Форма на обучение

Прием след завършена ОКС / Продължителност

 Електроника

 редовна

За притежаващи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" по специалности от професионални направления: 5.2 "Електотехника, електроника и автоматика", 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.4 "Енергетика" / 1.5 години

 задочна

 Електроника

 редовна

За притежаващи ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" по специалности от ОВО "Технически науки", без специалностите от професионални направления: 5.2 "Електотехника, електорника и автоматика", 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.4 "Енергетика"

 задочна

Електроника

редовна

За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър по..." по специалности от професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика".

задочна

ЕЛЕКТРОНИКА (Електронни системи за нови енергийни източници)

 редовна

 За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности от професионални направления 5.2. "Електротехника, електроника и автоматика", 5.3. "Комуникационна и компютърна техника", 5.4. "Енергетика" и 5.13 Общо инженерство / 1.5 години

ЕЛЕКТРОНИКА (МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА)

 редовна

За притежаващи ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по специалности от професионални направления "Електротехника, електроника и автоматика" и "Комуникационна и компютърна техника" / 1.5 години

 задочна

ЕЛЕКТРОНИКА (МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА)

 

За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки", без специалностите от направления "Електротехника, електроника и автоматика" и "Комуникационна и компютърна техника" / 2.5 години

 задочна

ЕЛЕКТРОНИКА (МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА)

 

 За притежаващи ОКС "професионален бакалавър" 2.5 години

 задочна