Начало Учебни планове

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

Специалност/СпециализацияФорма на обучение Прием след завършена ОКС
 Индустриален мениджмънт
 редовна ОКС "бакалавър" по специалност "ИМ"
 задочна
 Индустриален мениджмънт
 редовна ОКС "бакалавър" или "магистър" в друга специалност
 задочна
 Индустриален мениджмънт (Аграрен мениджмънт)
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по друга специалност
 задочна
 Индустриален мениджмънт (Корпоративен мениджмънт)
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност  "Индустриален мениджмънт" или специалност  "Технологично предприемачество и иновации"
 задочна
 Индустриален мениджмънт (Корпоративен мениджмънт)
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по друга специалност
 задочна
 Индустриален мениджмънт (Управление на фирмената конкурентоспособност)
 редовна ОКС "бакалавър" по специалност "ИМ"
 задочна
 Индустриален мениджмънт (Управление на фирмената конкурентоспособност)
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по друга специалност
 задочна
 Индустриален мениджмънт (Управление на проекти)
 редовна За завършили ОКС "бакалавър", специалност "Индустриален мениджмънт"
 задочна
 Индустриален мениджмънт (Управление на проекти)
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по друга специалност
 задочна
 Индустриален мениджмънт (мениджмънт на високотехнологични предприятия)
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Индустриален мениджмънт" или специалност "Технологично предприемачество и иновации"
 задочна
Индустриален мениджмънт (мениджмънт на възобновяеми енергийни източници) редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Индустриален мениджмънт"
 задочна
Индустриален мениджмънт (мениджмънт на възобновяеми енергийни източници) редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Индустриален мениджмънт"
 задочна
Индустриален мениджмънт (мениджмънт във водния транспорт)  редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Индустриален мениджмънт"
 задочна
Индустриален мениджмънт (мениджмънт във водния транспорт)  редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност "Индустриален мениджмънт"
 задочна