Начало Учебни планове
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МОРЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА
 
 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Техника и технологии за опазване на морето и околната среда
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности - "Екология и опазване на околната среда", "Екология и техника за опазване на морето и околната среда", "Техника и технологии за опазване на морето и околната среда"
 задочна
 Техника и технологии за опазване на морето и околната среда редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" от ОВО "Технически науки"
 задочна