Начало Учебни планове
СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
 
 Специалност/СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Социален мениджмънт
 редовна  За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от професионално направление "Социални дейности"
 задочна
 Социален мениджмънт редовна  За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от други професионални направления
 задочна
 Социален мениджмънт редовна  За притежаващи ОКС "професионален бакалавър по" специалности от професионално направление "Социални дейности"
 задочна