Начало Учебни планове

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

Специалност/Специализация  Форма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Електротехника  редовна ОКС 'бакалавър' или 'магистър' по специалности от ОВО
"Технически науки"
 задочна
 Електротехника  редовна ОКС 'бакалавър' или 'магистър' по специалности от ОВО
"Технически науки"
 задочна
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ( ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ )
 редовна ОКС 'бакалавър' или 'магистър' по специалности от ОВО
"Технически науки"
 задочна
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ( ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ )
 редовна Учебният план е предназначен за лица, притежаващи диплом за ОКС 'бакалавър' или 'магистър' по специалности извън ОВО Технически науки"
 задочна
 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ( ABB ТЕХНОЛОГИИ ) редовнаОКС 'бакалавър' или 'магистър' по специалности от ОВО
"Технически науки"
 задочна