Начало Учебни планове
СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА
 
 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Социална работа с деца
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от професионално направление "Социални дейности"
 задочна
 Социална работа с деца
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от други професионални направления
 задочна