Начало Учебни планове
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛОТА И ПРИСТАНИЩАТА
 
 Специалност/Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС 

 Експлоатация на флота и пристанищата

 редовна  ОКС"бакалавър"по специалност  "ЕФП"
 задочна

 Експлоатация на флота и пристанищата

 редовна За притежаващи ОКС 'бакалавър' или 'магистър' в ОВО "Технически науки" без специалности "Експлоатация на флота и пристанищата" и "Технология и управление на транспорта"