Начало
Начало на занятията на студентите - задочно обучение

СЪОБЩЕНИЕ

Очните занятия

 на студентите от І до V курс – задочно обучение

 за летен семестър на уч. 2019/2020 г. за ОКС „професионален бакалавър” и ОКС „бакалавър”

започват на 06 януари 2020 година.

Краят на занятията е както следва:

 

 Курс

Специалност

Край на занятията

І

МТТ

22.01.2020 г.

КТМ

22.01.2020 г.

ТТТ

22.01.2020 г.

ТВЕИ

22.01.2020 г.

КММ

съгласно разписа

ЕТВЕИ

23.01.2020 г.

ЕЕ

21.01.2020 г.

ЕСЕО

22.01.2020 г.

ЕОК

съгласно разписа

Електроника

21.01.2020 г.

АРУКС

21.01.2020 г.

ИКТ

21.01.2020 г.

КСТ (за 1 и 2 гр.)

20.01.2020 г.

КВ

съгласно разписа

ЕФП

22.01.2020 г.

ИЕ

21.01.2020 г.

ЗНБА

18.01.2020 г.

ИМ

23.01.2020 г.

СМ

23.01.2020 г.

Агрономство

22.01.2020 г.

ТТТ_колеж

20.01.2020 г.

ІІ

МТТ

21.01.2020 г.

КТМ

21.01.2020 г.

ТТТ

17.01.2020 г.

ТВЕИ

17.01.2020 г.

КММ

съгласно разписа

ЕЕ

18.01.2020 г.

ЕСЕО

18.01.2020 г.

ЕОК

съгласно разписа

Електроника

20.01.2020 г.

АРУКС

18.01.2020 г.

ИКТ

18.01.2020 г.

КСТ

18.01.2020 г.

КВ

съгласно разписа

ЕФП

20.01.2020 г.

ИЕ

16.01.2020 г.

ЗНБА

23.01.2020 г.

ИМ

24.01.2020 г.

СМ

24.01.2020 г.

Агрономство

21.01.2020 г.

ІІІ

МТТ

24.01.2020 г.

КТМ

24.01.2020 г.

ТТТ

18.01.2020 г.

ТВЕИ

21.01.2020 г.

КММ

съгласно разписа

ЕЕ

18.01.2020 г.

ЕСЕО

18.01.2020 г.

ЕОК

съгласно разписа

АРУКС

18.01.2020 г.

ИКТ

16.01.2020 г.

КСТ

17.01.2020 г.

КВ

съгласно разписа

ЕФП

16.01.2020 г.

ИЕ

20.01.2020 г.

ЗНБА

22.01.2020 г.

ИМ

24.01.2020 г.

СМ

24.01.2020 г.

Агрономство

17/25.01.2020 г.

ТТТ_колеж

18.01.2020 г.

ІV

МТТ

15.01.2020 г.

КТМ

14.01.2020 г.

ТТТ

24.01.2020 г.

ТВЕИ

16.01.2020 г.

КММ

съгласно разписа

ЕТВЕИ

17.01.2020 г.

ЕЕ

21.01.2020 г.

ЕСЕО

22.01.2020 г.

ЕОК

съгласно разписа

АИУКС

17.01.2020 г.

ТКМТ

17.01.2020 г.

КСТ

18.01.2020 г.

КВ

съгласно разписа

ЗНБА

23.01.2020 г.

ИМ

11.01.2020 г.

СМ

17.01.2020 г.

Агрономство

20.01.2020 г.

ТТТ_колеж

17.01.2020 г.

V

ТТТ

25.01.2020 г.

СИХНГП

22.01.2020 г.

ЕТ

17.01.2020 г.

ВЕИ

20.01.2020 г.

ЕЕ

21.01.2020 г.

ЕСЕО

15.01.2020 г.

ЕОК

22.01.2020 г.

Електроника

15.01.2020 г.

БМЕ

15.01.2020 г.

АИУКС

20.01.2020 г.

ТКМТ

18.01.2020 г.

ЗНБА

16.01.2020 г.

Агрономство

14.01.2020 г.

Забележка: Краят на занятията на студентите от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти курс в спец. „КММ“, „ЕОК“ и „КВ“ ще бъдат обявени допълнително.