Начало Учебни планове
БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 
 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от същото професионално направление
 задочна
БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от други професионални направления
 задочна