Начало Учебни планове
ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
 
 СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
 редовна  ОКС "бакалавър" по специалности от професионално
направление "социални дейности"
 задочна
ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
 редовна  ОКС "бакалавър" по други специалности
 задочна