Начало Учебни планове

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА

 

 Специализация Форма на обучение
Прием след завършена ОКС 
Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността
 редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" и "магистър" след средно образование, по специалности от ПН 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и ПН 5.4 "Енергетика" ( с професионална квалификация "електроинженер") и по специалност "Електрообзавеждане на кораба" от ПН 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"
 задочна
Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността редовна За притежаващи ОКС "бакалавър" и "магистър" след средно, по специалности от ОВО "Технически науки", без тези от ПН 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и ПН 5.4 "Енергетика" с професионална квалификация "електроинженер" и специалност "Електрообзавеждане на кораба" от ПН 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"
 задочна