Начало Учебни планове

ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА

 

 Специалност/СпециализацияФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Двигатели с вътрешно горене и автдомобилна техника
 редовна  
За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър по" специалности от професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"
 Двигатели с вътрешно горене и автдомобилна техника задочна 
За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър по" специалности от професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"