Начало Учебни планове

МЕХАТРОНИКА

 

 СпециалностФорма на обучение
Прием след завършена ОКС
 Мехатроника
 редовна  
 За притежаващи ОКС "Бакалавър" по други специалности от професионално направление "Електротехника, електроника и автоматика" и  в професионално направление "Комуникационна и компютърна техника"
 Мехатроника редовна  
 За притежаващи ОКС "Бакалавър" по специалности с професионална квалификация "машинен инженер"